Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt

Ankeret Aktuelt


Den udsatte generalforsamling blev afholdt d 25/6 på Hjertet.

Generalforsamling 2020 afholdes 2. april i Valby Kulturhus, indkaldelse følger.

Generalforsamlingen 2/4 er aflyst indtil videre. Spørgsmål og forslag kan fremsendes til bestyrelsen.
Hjertepladsen med de store kastanietræer - i deres velmagtsdage inden de blev trimmet i oktober 2009.

Grundejerforeningen Ankeret ligger i Valby og omfatter vejene Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej, ialt 90 parceller.

 


Undermenu