Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt

Ankeret Aktuelt


Det er lykkedes at få lidt information fra Banedanmark om deres byggeri af ekstra spor op langs Ole Borchs vej og de har på deres hjemmeside opdateret tidsplanen. Se https://www.bane.dk/…/Hvad-ske…/Niveaufri-udfletning-i-Valby . Bemærk at Vigerslev alle er total spærret 8-11 juni (det var da på tide de kom med den information).

Generalforsamling 2018 afholdtes 18. april i Valby Kulturhus.

Øvrigt:

Husk at rotter skal meldes til kommunen når de ses over jorden, både indendørs og udendørs.  Brug dette link: http://www.kk.dk/rotter

Hvis du overvejer rottespærre i din kloak, er her noget til inspiration: Rottesikring (tak til Steen)

Ole Borchs Vej 47 har i 2017 udstykket baghaven, og med det fine nye hus OBV 47 A når vi op på 90 parceller i foreningen. 
Hjertepladsen med de store kastanietræer - inden de
blev trimmet i oktober 2009
.

Grundejerforeningen Ankeret ligger i Valby og omfatter vejene Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej, ialt 90 parceller.

 


Undermenu