Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt

Ankeret Aktuelt


(ingen større nyheder....)
/Henrik

Affald og renovation - se http://www.kk.dk/affald

Sidste nyt om anlægsarbejderne ved København-Ringstedbanen findes her: www.banedanmark.dk/københavn-ringsted  .

Se GF Ankerets høringssvar vedr. baneudfletningen ved Vigerslev Alle Station:

http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=21518 Hjertepladsen med de store kastanietræer - inden de
blev trimmet i oktober 2009
.

Grundejerforeningen Ankeret ligger i Valby og omfatter vejene Ole Borchs Vej og Stadfeldtsvej, ialt 89 parceller.

 

Undermenu