Gamle nyheder

DR Kontant har lavet en udsendelse om byggesagsbehandling i København. Se udsendelsen her

https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-11-15#!/


Det er lykkedes at få lidt information fra Banedanmark om deres byggeri af ekstra spor op langs Ole Borchs vej og de har på deres hjemmeside opdateret tidsplanen. Se https://www.bane.dk/…/Hvad-ske…/Niveaufri-udfletning-i-Valby . Bemærk at Vigerslev alle er total spærret 8-11 juni (det var da på tide de kom med den information) og igen 30/11- 3/12.

Husk at rotter skal meldes til kommunen når de ses over jorden, både indendørs og udendørs.  Brug dette link: http://www.kk.dk/rotter

Hvis du overvejer rottespærre i din kloak, er her noget til inspiration: Rottesikring (tak til Steen)

Ole Borchs Vej 47 har i 2017 udstykket baghaven, og med det fine nye hus OBV 47 A når vi op på 90 parceller i foreningen. 

Affald og renovation - se http://www.kk.dk/affald

Sidste nyt om anlægsarbejderne ved København-Ringstedbanen findes her: www.banedanmark.dk/københavn-ringsted  .

Se GF Ankerets høringssvar vedr. baneudfletningen ved Vigerslev Alle Station:

http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=21518