Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt > Bestyrelsen > Referat 2010-09-02

Referat 2010-09-02


Referat fra mødet den 2. september 2010:
 
ad 1) Ingen bemærkninger
ad 2) Alle var tilfredse med snerydningen i vinteren 2009/10.
ad 3) vI skal have lappet huller i vejen og repereret fortovene + evt. skaktern ved bump.
ad 4) Vi ser tiden an og venter på kommunens udspil.
ad 5) Jørn vil skrive til kommunen vedr. buskørsel
 
Hilsen Ulla


Indkaldelse udsendt 23. august 2010 19:57
Emne: Ankeret bestyrelsesmøde torsdag d 2/9-2010

Til: Tage, Ulla, Henrik, Jeppe, + suppleanter Allan og Søren

Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde I grundejerforeningen. Mødet foreslås holdt torsdag d 2 september 2010, kl 1900 hos Jørn Ole Borchs vej 18.

Evt afbud pr mail eller tlf  4091 9620

Som tidligere aftalt serveres der kaffe/the og småkager + måske en øl.

Det ser ud til at Tage har sat sit hus til salg, så vi skal måske have en ny kasserer.

Punkter til diskussion ved mødet.

  1. Siden sidst
  2. Snerydning
  3. Vejreparation
  4. Belysning. Skal borgerne selv til at betale. Bør vi melde Ankeret ind i en større grundejerforening for at få mere magt i ryggen. F ex Valby grundejerforening.
  5. Kommunens veje. Bus til Institutionen Arken.
  6. eventuelt. 

Forslag til punkter bedes rundsendt inden mødet.

Mvh
Jørn Jensen