Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt > Generalforsamlinger > 2005 > Referat

Referat

Referat af GF den 19.04.05

Referat af generalforsamlingen den 19. april 2005
Tilstede: 16 stemmeberettigede parceller.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Claus Lundquist blev valgt

2. Bestyrelsens beretning v/formanden Godkendt.

3. Regnskab for 2004 v/kasseren Godkendt. Decharce givet

4. Fastsættelse af kontingent:

a. Kontingent for 2006. Uændret 100 kr.
b. Vejfondsbidrag for 2006. Uændret 600 kr.
Beløbet betales med 350 kr. halvårligt, men man må gerne betale det hele på engang.

5. Snerydningsaftale for 2005/2006 Godkendt

6. Budget for 2006 v/kasseren Godkendt

7. Indkomne forslag

Forslaget om at lave en petanquebane på "Hjertet" blev genoptaget. Alle der har interesse i en petanquebane skal møde op lørdag den 21. maj kl. 10.00, og medbringe en spade. Forslaget bortfalder hvis ingen møder op.
Peter Wiwe vil hjælpe med en hjemmeside med navnet ankeret.lgo.dk.

8. Valg:
Formand: Jørn Jensen genvalgt
Sekretær: Ulla Kvelland genvalgt
Revisor: Ole Land nyvalgt
Suppleant: Claus D. Nielsen genvalgt
Revisorsuppleant: Peter Wiwe nyvalgt

9. Evt.
Der blev nedsat en ny Fastelavnsgruppe bestående af Anni Brüld Ole Borchsvej 9, Henrik Stuckert Ole Borchsvej 30 og Anita Christiansen Stadfeldtsvej 32.
Det vil også blive undersøgt om vi kan sætte flere skilte op mod for høj fart.

Sekretær Ulla Kvelland Stadfeldtsvej 2 2500 Valby
Tlf. 3616 9441