Grundejerforeningen Ankeret

 

Ankeret Aktuelt > Generalforsamlinger > 2007

2007

Generalforsamlingen 2007 holdes tirsdag 24. april.

Indkaldelse til generalforsamling er uddelt primo april.

Indkommet forslag:
- Det foreslås at sløjfe stelerne ved vejbumpene efterhånden som stelerne beskadiges.  Praktisk gennemførelse af forslaget forudsætter naturligvis at det ikke medfører indvendinger fra den tilsynsførende kommunale myndighed.

Indkaldelse

Indkaldelsen kan også læses her (PDF fil)

Regnskab og budget

Regnskab 2006/07 kan hentes her (PDF fil)
Budget 2007/08 kan hentes her (PDF fil)

Undermenu