Vejene

Foreningen omfatter parcellerne beliggende på Ole Borchs Vej begyndende med nr. 4 og 5, hele Stadfeldtsvej samt Saxtorphsvej nr. 41, som forsøgt vist på nedenstående satellitfoto fra Google Earth.


Luftfoto af Grundejerforeningen Ankeret (kilde: Google Earth).